Executive Order to Stay Home Stay Home Except for Essential Needs Is Now Available in Other Languages

0

The Governor’s Executive Order is translated here into Spanish, Russian, Vietnamese, Chinese, and Somali

SPANISH:

Orden Ejecutiva: Quedarse en Casa Excepto por Necesidades Esenciales

El 23 de marzo, emití la Orden Ejecutiva 20-12, vigente de manera inmediata hasta nuevo aviso. Este es un pedido estatal. El incumplimiento de la orden se considerará un peligro inmediato para la salud pública.

Para obtener más información, consulte el último comunicado de prensa.

En resumen, esto es lo que está permitido y lo que no. Si no está seguro acerca de una actividad, omítala. Quedarse en casa tanto como sea posible durante este tiempo salvará vidas.

Permitido (debe mantenerse a 6 pies de distancia de los demás):

 • Hospitales y servicios de atención médica.
 • Tiendas de comestibles
 • Bancos
 • Farmacias
 • Comida para llevar / servicio de entrega de comida de restaurantes y bares.
 • Tiendas de mascotas
 • Gasolineras
 • Ciertas tiendas minoristas
 • Actividades al aire libre como pasear a su perro, trotar o andar en bicicleta en su vecindario
 • Instalaciones de cuidado infantil y niñeras (solo si se cumplen las nuevas reglas)

No permitido:

 • Reuniones sociales (fiestas, celebraciones) con personas de fuera de su hogar.
 • Cenar en restaurantes y bares
 • Discotecas y conciertos
 • Compras en centros comerciales al aire libre o techados y complejos comerciales
 • Servicios deportivos: gimnasios y centros deportivos, clubes de salud y estudios de ejercicio, de danza y de yoga.
 • Servicios de aseo: salones de belleza, peluquerías, salones de uñas, salones de masajes, spas de bienestar sin fines médicos, tiendas de cosméticos, salones de tatuajes
 • Eventos de entretenimiento: teatros, parques de diversiones, salones de video juegos, boleras, conciertos de música, eventos deportivos, museos, pistas de patinaje.
 • Actividades al aire libre: parques estatales, parques infantiles, campamentos, piscinas, parques de patinaje, festivales

Fuente: https://govstatus.egov.com/or-covid-19


RUSSIAN:
Административное распоряжение губернатора штата: оставайтесь дома за исключением основных потребностей

23 марта губернатор штата выдала административное распоряжение № 20-12, которое вступает в силу немедленно до дальнейших указаний. Это распоряжение действует во всем штате. Невыполнение распоряжения будет считаться непосредственной угрозой общественному здоровью.

Более подробная информация находится в последнем пресс-релизе.

Ниже указано, какие действия разрешены, а какие – запрещены. Если вы не уверены, оставайтесь дома. Оставаясь дома как можно больше в это время, вы можете спасти жизни.

Разрешено (не подходите друг к другу ближе, чем на 2 метра):

 • Госпитали и медицинские услуги.
 • Продуктовые магазины.
 • Банки.
 • Аптеки.
 • Вынос/доставка еды из ресторанов и баров.
 • Зоомагазины.
 • Заправки.
 • Некоторые магазины розничной торговли.
 • Активный отдых: прогулка с собакой, пробежка или езда на велосипеде по району.
 • Центры присмотра за детьми или няни (только если придерживаться новых правил).

Запрещено:

 • Собрания (вечеринки, праздники) с людьми не из вашей семьи.
 • Бары и рестораны.
 • Ночные клубы и концерты.
 • Покупки в открытых или закрытых торговых центрах и торговых комплексах.
 • Фитнесс: спортзалы, фитнесс-центры, клубы здоровья, студии танцев и йоги.
 • Сфера ухода за собой: парикмахерские, маникюрные салоны, массажные кабинеты, немедицинские спа-кабинеты, косметические магазины, тату салоны.
 • Развлечения: театры, парки аттракционов, галерея игровых автоматов, боулинг, музыкальные концерты, спортивные мероприятия, музеи, катки.
 • Активный отдых: национальные парки, детские площадки, кемпинг, бассейны, роллердромы, фестивали.

Источник: https://govstatus.egov.com/or-covid-19


CHINESE:
行政命令:除基本需要以外,请待在家里

3月23日,我发布了20-12号行政命令,该命令立即生效,直至另行通知。这是一个全州范围的命令。不遵守该命令将被视为对公共健康的直接危害。

有关更多信息,请参见最新新闻发布

简而言之,以下是允许和不允许的活动。如果您不确定某项活动,请不要进行。在这段时间内尽可能多地待在家里会挽救生命。

允许(必须与他人保持6英尺的距离):

 • 医院和卫生保健
 • 日常用品商店
 • 银行
 • 药房
 • 餐厅和酒吧的外卖/送餐
 • 宠物商店
 • 加油站
 • 某些零售店
 • 户外活动,例如在邻区遛狗、慢跑或骑自行车
 • 保育设施和保姆服务(仅在遵守新规定的情况下)

不允许:

 • 与您家人以外的人进行社交聚会(聚会、庆祝活动)
 • 在餐厅和酒吧就餐
 • 夜总会和音乐会
 • 在室外或室内购物中心和零售中心购物
 • 健身:健身房、运动和健身中心、健身俱乐部以及健身工作室、舞蹈和瑜伽室
 • 美容:发廊、理发店、美甲沙龙、按摩院、非医疗保健水疗中心、化妆品店、纹身店
 • 娱乐:剧院、游乐园、游戏厅、保龄球馆、音乐会、体育赛事、博物馆、溜冰场
 • 户外:州立公园、游乐场、露营地、游泳池、滑板公园、节日

来源:https://govstatus.egov.com/or-covid-19


VIETNAMESE:
Sắc Lệnh Hành Pháp: Ở nhà ngoại trừ các nhu cầu thiết yếu

Vào Ngày 23 Tháng 3, thống đố đã ban hành Sắc Lệnh 20-12, có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới. Đây là một sắc lệnh toàn tiểu bang. Không tuân theo sắc lệnh sẽ được coi là mối nguy hiểm tức thời đối với sức khỏe cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, xem thông cáo mới nhất the latest press release.

Tóm lại, dưới đây là những gì được cho phép và những gì không cho phép. Nếu quý vị không chắc chắn về một hoạt động có cho phép không, hãy bỏ qua nó. Ở nhà càng nhiều càng tốt trong thời gian này sẽ cứu nhiều mạng người.

Được phép (phải cách xa 6 feet từ người khác):

 • Bệnh viện và phòng khám bệnh
 • Cửa hàng tạp hóa
 • Ngân hàng
 • Tiệm thuốc
 • Mang đi/giao thức ăn từ nhà hàng và quán bar
 • Tiệm thú vật
 • Trạm xăng
 • Một số cửa hàng bán lẻ
 • Các hoạt động ngoài trời như dắt chó đi dạo, chạy bộ hoặc đi xe đạp trong khu hang xóm của mình
 • Nhà chăm sóc trẻ em và giữ trẻ (chỉ được phép khi tuân theo các quy tắc mới)

Không cho phép:

 • Các cuộc họp mặt xã hội (tiệc tùng, lễ kỷ niệm) với những người bên ngoài gia đình của mình
 • Ngồi ăn trong nhà hàng và quán bar
 • Câu lạc bộ đêm và buổi hòa nhạc
 • Trung tâm mua sắm ngoài trời hoặc trong nhà và khu liên hợp bán lẻ
 • Rèn luyện sức khỏe: Phòng tập thể dục, trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ sức khỏe và phòng tập thể dục, phòng tập nhảy và yoga
 • Chải chuốt: tiệm làm tóc, tiệm hớt tóc, tiệm làm móng tay, tiệm massage, spa chăm sóc sức khỏe không y tế, cửa hàng mỹ phẩm, tiệm xăm mình.
 • Giải trí: Nhà hát, công viên giải trí, khu chơi điện tử, sân chơi bowling, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, bảo tàng, sân trượt băng
 • Ngoài trời: Công viên tiểu bang, sân chơi, khu cắm trại, hồ bơi, công viên trượt băng, lễ hội

Nguồn: https://govstatus.egov.com/or-covid-19

SOMALI:
Amar Sare: Guriga Joog Wixii Aan Baahiyo Daruuri ah Ahayn

23 Maarso, waxaan soosaaray Amar Guddoomiye 20-12, oo isla markiiba dhaqangalay ilaa ogaysiis dambe. Kani waa amar gobolka oo dhan ah. Ciddii raaci wayda amarka waxa loo arki doonaa inay khatar taagan ku tahay caafimaadka dadwaynaha.

Macluumaad dheeraad ah, fiiri warsaxaafadeedkii ugu dambeeyey.

Si kooban, waa kuwan waxa la oggolyahay iyo wixii aan la oggolayn.  Haddii aadan hubin hawl, iska daa. Joogista gurigu inta ugu badan ee suurtogal ah wakhtigan waxay badbaadin nafo.

La Oggolyahay (waa inaad u jirsato 6 fuudh dadka kale):

 • Cusbitaalada iyo daryeelka caafimaadka
 • Tukaanada bagaashka
 • Bangiyada
 • Farmasiyada
 • Cunto ka qaadashada makhaayadaha cuntada
 • Tukaamada xayawaanka la rabbeeyo
 • Kaalmaha shidaalka
 • Tukaanada tafaariiqda qaarkood
 • Hawlaha dibadda sida la lugaynta eygaaga, orodka, ama baaskiil kaxaysiga xaafadda aad deggan tahay
 • Xarumaha daryeelka carruurta iyo carruur sii-haynta (kaliya haddii la raacayo xeerarka cusub)

Aan La Oggolayn:

 • Kulamada bulshada (xafladaha, dabbaaldegyada) ee dad iskaga yimi meel gurigaaga ka baxsan
 • U fariisiga cunto makhaayadaha
 • Caweysyada habeenkii iyo riwaayadaha
 • Ka tukaamaysiga moolalka dibadda ama gudaha iyo meelaha tafaariiqda isku jirka ah
 • Dhisnaanta: Xarumaha jidh-dhiska, ciyaaraha iyo dhisnaanta, naadiyada caafimaadka, iyo istuudyaasha jimicsiga, istuudyaasha jaaska iyo yoogada
 • Qurxinta: Meelaha timaha lagu qurxiyo, tima-jarayaasha, meelaha ciddiyaha lagu qurxiyo, qolalka duugista (masaajka), spa-da badqabka ee aan caafimaadka ahayn, tukaamada ashyaada la isku qurxiyo, qolalka taatuuga
 • Maaweelada: Tiyaatarada, beeraha qosolka, arkeedhada, meelaha bowling-ka lagu ciyaaro, bandhigyada muusiga, dhacdooyinka ciyaaraha, madxafyada, meelaha samayska ah ee skating-ka lagu sameeyo
 • Dibadaha: Beeraha nasashada, garoomada, dhulka tamashlaynta, barkadaha, beeraha skate-ka, xafladaha

Meesha laga keenay (Isha): https://govstatus.egov.com/or-covid-19

About Author

Sarah Wexler is the Director of Strategic Communications in the Office of Governor Kate Brown

Comments are closed.